niedziela, 18 sierpnia 2013

Pocztówka z... pielgrzymkiJako, że hasło naszego bloga Idziemy razem przez świat zobowiązuje, to postanowiliśmy wyruszyć do Częstochowy. Pieszo. Tego lata po raz drugi w życiu wybraliśmy się na Piesza Pielgrzymkę Archidiecezji Gnieźnieńskiej (PPAG) z grupą fioletową z Wągrowca. Jak czasem żartowaliśmy to najdłuższy spacer za rękę, jaki kiedykolwiek odbyliśmy, bo mający prawie 350 km. Dlatego, że łącznie z powrotem, dni w trasie spędziliśmy 12, czyli dokładnie tyle ile jest grup kolorowych, postanowiliśmy sobie za cel każdego dnia rozdawać wizytówki innej grupie, aby wszyscy dowiedzieli się o tej notce. Razem z ponad 80-osobową grupą pod przewodnictwem księdza Mariusza Orlikowskiego, z którym nie można się nudzić, odbyliśmy drogę, dzięki której zwiedziliśmy wiele interesujących miejsc, poznaliśmy niesamowitych ludzi i przeżyliśmy ciekawe przygody, o czym chcielibyśmy Wam w tej (nie)krótkiej notce opowiedzieć.
Our motto "We walk together through the world" commits, so we decided to go to Częstochowa. On foot. This summer, we went second time on pilgrimage with violet group from Wągrowie. We were joking, that it's the longest walk hand in hand, which we've ever had, because it last about 350km. That's why, that we spent 12 days on the road (with homecoming) and there is 12 color groups, so we decided to hand out every day leaflets of our blog. We went together with 85-group under the leadership of priest Mariusz Orliwkowski, with whom you can't be bored and we visited a lot of interesting places, we met amazing people and we experienced incredible adventure, about which we would like to tell you in this (not)short note

niedziela, 4 sierpnia 2013

Pocztówka z... Watykanu


ESM 2012-2013 w którym braliśmy udział odbywało się w Rzymie, o czym już wiecie z poprzednich notek. A nigdy byśmy sobie nie wybaczyli, gdybyśmy podczas wizyty tam nie odwiedzili najmniejszego państwa na świecie. Idąc tym tokiem myślenia, trafiliśmy do Watykanu, który liczy tylko 0,44km^2. Jest siedzibą władz Kościoła katolickiego, w tym obecnego papieża Franciszka i zarazem drugą wspólnie zwiedzoną stolicą Europy. Nazwa kraju pochodzi od łacińskiego słowa vaticanus, które oznacza proroczy, przepowiadający przyszłość. Inną możliwą etymologią słowa jest rzymski bóg Vaticanus, opiekujący się pierwszym krzykiem niemowląt. Jako, że znalezienie sławnego muzyka z Watykanu będzie raczej zajęciem niemożliwym do wykonania to polecamy Wam do wysłuchania hymn państwa autorstwa Charlesa Gounoda.
Young Adult Taize Meeting 2012/2013, in which we took part, took place in Rome, what you know from last note. And we couldn't forgive ourselves, if we wouldn't see the littlest country of our World, so we arrived to Vatican City, whose area has only 0,44km^2. It's seat of authority of the Catholic Church - inter alia - pope Francis. For us it's second common visited capital of Europe. The name of this country comes from latain word vaticanus, which means prophetic. Another possibility is this that etymology of this word comes from roman god - Vaticanus, who take care of baby whimper. It's rather impossible to find famous musician from Vatican City, so we recommend you to hear anthem of this country by Charles Gounod