poniedziałek, 30 marca 2015

Pocztówka z... Markowic

 Weekend 13-15 marca roku 2015 i wybór Markowic na "siedzibę" tegorocznych Dni Skupienia spowodował naszą pierwszą wspólną wizytę w... województwie kujawsko-pomorskim. Najwcześniej wspomniana w kronikach polskich wioska leży w powiecie mogileńskim i mimo, że nasza wizyta w sąsiadującym z wielkopolskim rejonem nie zaczęła się z grubej rury, jednak zaobfitowała miło i wartościowo spędzonym czasem. Chociaż wyruszaliśmy tam z pewnymi obawami, że powoli to my zaczynamy zawyżać średnią wieku, a w dodatku na wydarzeniach tego typu nie pojawialiśmy się ostatnio zbyt często to zdecydowanie cały wyjazd można zaliczyć na plus.
Translation in progress


niedziela, 22 marca 2015

Pocztówka z... Antwerpii

Kolejnym etapem wakacji 2014 była Antwerpia - drugie największe miasto Belgii, położone we Flandrii nad Skaldą. Miasto to wydało na świat znanych artystów - Antoona van Dycka i Petera Paula Rubensa, a także kojarzonych w Polsce piosenkarzy - Danzela oraz Kate Ryan. Na etapie planowania nie byliśmy pewni, czy umieścić Antwerpię na naszej liście do zwiedzenia, gdyż rywalizowała ona o to z Brugią, jednak udało nam się ostatecznie odwiedzić obie miejscowości, co niesamowicie nas cieszy. Mimo że w Belgii ustępuje wielkością tylko Brukseli, to jednak, aby zwiedzić "pocztówkowe" miejsca Antwerpii nie potrzeba ani wiele czasu, ani nawet zbyt wielu biletów na komunikację miejską. Najważniejsze punkty położone są od siebie w niewielkiej odległości, więc można dotrzeć do nich bez problemu pieszo.
The next step during our 2014 holiday was Antwerp - Belgium's second largest city, which is located in Flanders, on the river Scheldt. The city gave us  famous artists - Anthony van Dyck and Peter Paul Rubens and famous singers - Danzel and Kate Ryan. In the planning phase, we weren't sure whether to put Antwerp on our list to visit, because we thought about it or Bruges, but fortunatly, we were able to visit both of them, which incredibly pleased us. Although with the size in Belgium, Antwerp is only smaller than Brussels, to discover the Antwerp "from postcard" you don't need a lot of time or walk a lot either, or even too many tickets for public transport. The most important points are located from each other within a short distance, so you can reach them easily on foot.